مرکز روماتیسم ایران با همکاری اساتید برجسته و پزشکان مجرب و پرسنل متعهد ،آماده ارائه خدمات درمانی مطابق با استانداردهای پزشکی در محیطی پویا و کارآمد است.

مرکز فوق تخصصی روماتیسم ایران با خدماتی نظیر آزمایشگاه ، تصویربرداری ، درمانگاه های فوق تخصصی روماتولوژی ، سنجش تراکم استخوان، MRI ، پزشکی هسته ای و فیزیوتراپی آمادگی خدمت رسانی به مراجعین محترم را دارا می باشد.