رسپینا24 بزرگترین مجموعه ارائه خدمات آنلاین گردشگری در شرق کشور می باشد که از سال 92 در این زمینه شروع به فعالیت کرده است. ما به دنبال آن هستیم که بتوانیم در بازار داغ گردشگری کشور حضوری فعال داشته باشیم و بتوانیم به صورت دراز مدت در آن به رقابت بپردازیم. روی زمین نمی مانید