شرکت تامین ماسه ریخته گری در سال 1351 به عنوان اولین تولید کننده ماسه های سیلیسی آرایش شده مهندسی با هدف تامین نیاز صنعت ریخته گری کشور توسط برادران خیامی بنیانگذاران شرکت ایران خودرو تاسیس گردید. درسال 1370از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و درسال 1371دربورس پذیرفته شد.

این شرکت هم اکنون با بهره گیری از حدود 150 نفر نیروی انسانی باتجربه در بخشهای مختلف معدن، تولید ،پشتیبانی و خدمات به طور مستقیم سهم به سزایی در امر اشتغال در منطقه ایفا میکند.

هم اکنون در مجموعه معدن، کارخانه و دفتر مرکزی قریب به 150 نفر به طور مستقیم مشغول به کار می باشند که با در نظر گرفتن سابقه نزدیک به 50 سال، با افتخار می توان گفت بخش بزرگی از ساکنین شهرستان فیروزکوه نسل به نسل در مجموعه تامین ماسه مشغول به کار بوده اند.

با در نظر گرفتن پیمانکاران حمل و بارگیری بار معدنی، بار محصول، غذا، سرویس های ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری، امنیت و نگهبانی و ... زنجیره از مشاغل نیز به طور غیرمستقیم هم پای کارکنان شرکت در خلق ارزش کار سهیم می باشند.

 

 

تامین ماسه ریخته گری

 حرکت به سمت توسعه؛ احداث کارخانه جدید

حضور قریب به 50 سال در بازار ریخته گری و مطالعه و تحلیل مستمر بازار توسط تیم فروش و بازاریابی شرکت؛ نشان از رشد صنعت ریخته گری و افزایش تقاضای ماسه ریخته گری حتی تا دو برابر میزان تولید موجود دارد.

شرکت تامین ماسه ریخته گری از سنوات گذشته طرح احداث کارخانه به ظرفیت 320 هزار تن در سال را تهیه و با عزم جدی انتقال کارخانه را در دستور کار قرار داده است. امید است با حمایت و مساعدت مسئولین با مرتفع شدن موانع موجود، این مهم هرچه زودتر به ثمر بنشیند.