گروه تولیدی پاکتین باهدف تولید انواع جاروبرقی خانگی وصنعتی درسال 1378باتکیه به دانش روزوبکارگیری متخصصین درحوزه صنعت اقدام به تولید وعرضه محصولات خود نمود وبرای اولین بارموفق به ساخت وتولید جاروبرقی مخزنی باسیم جمع کن اتوماتیک گردید وسپس باتلاش بی وقفه ورعایت کلیه اصول تولیدواستانداردهای بین المللی بازهم برای اولین بار وتنها تولید کننده درایران مفتخر به دریافت ضمانت نامه 7ساله موتورازشرکت سازنده (DOMEL) بزرگترین الکتروموتورسازی دنیا گردید درحال حاضر این مجموعه باتوجه به حضور نیروی کارجوان ومتخصص خبره مشغول به تولید 7مدل جاروبرقی خانگی وصنعتی وهمچنین بررسی نمونه های جدیدجهت تولید درواحد تحقیق وتوسعه می باشد که امیدواریم همچون گذشته بتوانیم با ارایه محصولات جدیدوباکیفیت سهم عمده ای ازبازارهای داخلی وخارجی ورضایت خاطر مصرف کنندگان عزیز داشته باشیم.

تولیدی جاروبرقی پاکتین

واحد کنترل کیفیت درمجموعه مجهز به دستگاههای روز به طور مداوم درحال نمونه برداری از خط تولید وانبار محصول می باشد که کلیه آزمونهای لازم مورد قبول استاندارد ایران دراین کارخانه انجام می گیرد.

واحد تضمین کیفیت بابررسی ونظارت دقیق برعملکرد دیگرواحدها نقش عمده دربه ثمر رسیدن اهداف این شرکت دارد که میتوان به کاهش ضایعات ودوباره کاریها بدون پایین آمدن سطح کیفی محصول نهایی وافزایش تولید بدون اتلاف انرژی اشاره کرد.

واحد خدمات پس ازفروش بافعال نمودن بیش از 200مرکز خدمات وسرویس دهی درسراسر ایران وآرامش خاطر مصرف کنندگان رافراهم نموده است . درپایان تولیدی برای صادرات ورقابت بامحصولات خارجی هدف نهایی این شرکت می باشد.

تولیدی جاروبرقی پاکتین
نمایشگاه لوازم خانگی تهران
تولیدی جاروبرقی پاکتین
نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان
تولیدی جاروبرقی پاکتین
نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان