شرکت قارچ نگین فصل در سال 1386 با هدف فعالیت در زمینه تولید قارچ و کمپوست در استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهرکرد ثبت گردید.

کارخانه و محل فعالیت شرکت از نظر جغرافیایی در فاصله 8 کیلومتری شهر شهرکرد واقع شده است.

در ابتدا ظرفیت تولیدی 38 تن کمپوست در سال بود که در آن زمان به صورت سنتی توسط نیروهای ماهر کارگری و تجهیزات ساده تولید می شد.

با توجه به نیاز بازار و سعی در توسعه کارخانه تصمیم بر آن شد تولید قارچ و کمپوست را به صورت گسترده تر و مکانیزه تولید نماییم در حال حاضر این کارخانه با ظرفیت 6088 تن قارچو 60888 تن کمپوست تنها تولید کننده کمپوست به روش مکانیزه در غرب کشور می باشد.