حس توران” تجربه ای بیش از چشیدن طعم هایی است که ریشه در تاریخ ایران زمین دارند. حس توران مسیر تجربیاتی است که شرق و غرب را بهم پیوند می دهد و گذشته را به حال می رساند.در حس توران در تلاشیم  تا میزبانی ایرانی را با استانداری جهانی به شما ارائه دهیم.

در حس توران از غذاهای تکراری خبری نیست، ما در حس توران غذاهای ایرانی را با شیوه ای خلاقانه به شما ارائه می دهیم. در حس توران شما مهمان ما هستید و ما می خواهیم میزبانی ایرانی را با استانداری جهانی به شما ارائه دهیم.

مجموعه‌ های حستوران و مستوران

«حستوران» تلاشی برای خلق فضایی «بی‌زمان و بی‌مکان» است، بدون اشاره‌ای مستقیم به خاطرات فردی افراد. بنابراین، کار با شناخت زمان و مکان از دیدگاه فرد ایرانی آغاز شد. فرد ایرانی در عرصه جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و زیبایی‌شناختی خود معتبر، خلاق و هنرمند است و این خلق خلاقانه همواره در تهاجم، تعریف مجدد مرزها و معیشتی ناپایدار صورت گرفته، تاثیر پذیرفته و تاثیرگذار بوده است و توانسته از چین تا آفریقا را در دوران‌ گوناگون تغذیه کند و باعث شده است امروز با واژه‌هایی مواجه باشیم، مانند معماری ایرانی، اسلامی، بومی، اقلیمی، تاریخی و …، و مردمی که دوست می‌دارند روی هر چیز نامی گذارند و برایش دسته‌ای تعیین کنند.

تلاش برای عدم نامگذاری فضا توسط کاربران در عین حال درک همه آن با حواس مختلف ما را به “همه و هیچ” رساند. حس همه داشته های فرهنگی، تجربیات فردی و جمعی، فهم معیارهای زیبایی شناختی و آنچه فرد حتی به عنوان داشته ژنتیکی دارد که دریابد ولی نتواند بیان کند و درونی باقی بماند.

مجموعه‌ های حستوران و مستوران