شـرکت مهـندسی مروپیشرو فعالیت خود را در سال 1379 هجری شمسی با مدیریت مهـندس محمد هاشمی در زمینه توزیع و انتقال نیرو و بازرگانی در زمینه صنعت برق آغاز نمود و توانست با احداث پروژه ­های متعدد در این زمینه، کارنامه درخشانی از خود بر جای بگذارد.

از آنجایی که صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت های توسـعه و تاثیرگذارترین گزینه در پیشرفت صنایع مختلف یک کشور به شمار میرود، لذا این شرکت را بر آن داشت تا با سرمایه گذاری در حـوزه های مختلف برقی و ایجاد زیر مجموعه های خود به عنوان یک شرکت هلدینگ فعالیت خود را گسترش دهد.

از آن جمله میتوان به شـناسایی محصـولات با کیفیت روز دنیـا از جـمله اخـذ نمـایندگی انحـصاری فـروش و خدمات بعـد از فروش برقگیرهای فشار متوسط SIEMENS آلمان و خازن­های فشار ضعیف DUCATI ایتالیا در ایران نام برد.

این شرکت با گذشت چندین سال از فعالیت مستمر خود همواره در تلاش است جهت پیشبرد صنعت برق کشور عزیزمان قدم بردارد و همچون نگینی درخشان در صنعت برق کشور عزیزمان بدرخشد.

مهندسی مروپیشرو