شرکت تحلیلگران بارکد آریا در زمینه خرید و فروش صندوق های فروشگاهی ، گیت های ضد سرقت فروشگاهی و کارتخوانهای سیار و تولید کننده مجموعه نرم افزارهای حسابداری آریاسان حساب فعالیت می کند.