فرصت های شغلی ثبت شده منشور سیمین

استخدام برنامه نویس #C در شرکت منشور سیمین در تهران
۴۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
میان رده - Mid Level
C# | C++ | Delphi
استخدام برنامه نویس Python در شرکت منشور سیمین در منطقه 2 تهران
۴۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
ارشد - Senior
Python