آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آرکا فعالیت خود را از سال 1389 با هدف آموزش و تربیت نیروی متخصص و با ارائه آخرین تکنولوژی های آموزشی براساس سرفصل های سازمان فنی حرفه ای کشور در علوم مرتبط با فناوری اطلاعات، هتلداری، گردشگری، امورمالی بازرگانی، مدیریت صنایع، خدمات آموزشی و بهداشت و ایمنی آغاز کرده است.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آرکا
برگزاری ورکشاپ رایگان بورس در آموزشگاه فنی مهندسی و آموزشی آرکا
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آرکا
برگزاری دوره ICDL در آموزشگاه فنی مهندسی و آموزشی آرکا