موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان به عنوان اولین مرکز تخصصی مشاوره و خدمات تخصصی در حوزه مالکیت فکری و مدیریت فناوری در شمال شرق کشور در سال 1388 تاسیس گردید.در حال حاضر موسسه پلکان به عنوان یکی از پیشروان عرصه مالکیت فکری،توانسته خدمات خود را در زمینه های مختلف و مورد نیاز مخاطبانش توسعه داده و امروزه با در اختیار داشتن مجرب ترین متخصصان و وکلا در منطقه به یکی از مراکز تخصصی و بین المللی مشاوره و خدمات در حوزه مالکیت فکری و فناوری تبدیل گردیده است.کسب عناوینی از جمله کارگزار منتخب ملی در حوزه مالکیت فکری،برند برتر حوزه خدمات مالکیت فکری،کارآفرین برتر و... بخشی از کارنامه درخشان پلکان در طی سال های فعالیت خود می باشد.