فروشگاه قایق کاغذی با سابقه 10 ساله در زمینه فروش شال و روسری بصورت حضوری و فروش فعالیت میکند.