فعالیت این شرکت شامل تمامی امور مربوط به دانشجویان خارجی در کشور ترکیه می باشد:
1. کلیه امور آموزش و تحصیلات دانشجویان خارجی
2. برگزاری دوره های آموزشی YOS ،SAT ،ALES ،TOMER
3. برگزاری انواع تورهای علمی
4. اخذ اقامت، پذیرش تحصیلی و ویزای تحصیلی
5. اجاره، خرید ملک، رزرو خوابگاه دانشجویی