شرکت ارتباط افزار افق از سال 1390 با هدف ارائه تجهیزات، راه کارها و خدمات تخصصی فناوری اطلاعات در قالب شرکت سهامی خاص تاسیس گردید.

این گروه در بدو شروع، با فعالیت در زمینه ساخت تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی وارد عرصه شد و با توجه به نیاز سازمان ها و ارگان های مختلف شرکت تصمیم به ارائه سیستم های حفاظتی و برق اضطراری گرفت. پس ازاجرای پروژه های متعدد در زمینه های حفاظت الکترونیکی و برق اضطراری، شرکت عهده دار ارائه بخش وسیعی از بازار تجهیزات فوق گردید. از سال 1391 با افتتاح واحد شبکه و انفورماتیک، شرکت در تکمیل همکاری خود با ارگان های مختلف ضمن اجرای کلاس های آموزشی در مباحث گوناگون شبکه، اقدام به اجرای پروژه های اتوماسیون اداری نموده است. رشد بسیار سریع این شرکت که بنیان خود را بر استفاده از تکنولوژی های نوین و استانداردهای بین‌المللی بنا نهاده، مدیون وفاداری مشتریانی است که مایلند برای پوشش نیاز های جدید و بی شمار خود در زمینه های گوناگون فناوری اطلاعات از ” افق ” بهره جسته و از خدمات پس از فروش بی قید و شرط آن بهره مند گردند.