مهرگان پخش حافظ با بیش از هزار و دویست پرسنل، تمام کشور را به صورت مویرگی تحت پوشش قرار داده و با قدرت و جسارتی ناشی از جوانی ساختارش بیش از 25 کشور از قاره های مختلف جهان را با برند های همکار خود آشنا کرده است. اکنون، کشور های متعددی در سطح جهان واردات محصولات ایرانی را از طریق مهرگان پخش حافظ انجام می دهند و با تولیدات و فرهنگ ما آشنا هستند.

فرصت های شغلی ثبت شده مهرگان پخش حافظ