تولید کننده صندلی های سینمایی ، سینمای خانگی ، صندلی های اداری ، مبلمان اداری ، میز اداری ، صندلی های امفی تئاتری ، تخت بیمارستانی ، صندلی تختخواب شو بیمارستانی ، طراحی ومشاوره و اجرا سالنهای سینمایی ، آمفی تئاتری ، سینمای خانگی

گسترش مبلمان آسیا
صندلی سینمای خانگی
گسترش مبلمان آسیا
تجهیز سینمای روشا زنجان
گسترش مبلمان آسیا
صندلی سینمای خصوصی با مکانیزم برقی