مشخصات شرکت : تاریخ تاسیس: 1359/10

موضوع شرکت: طراحی ، محاسبه ، نظارت ، مدیریت ، اجرا و ساخت انواع پروژه های مربوط به رشته های ابنیه (ساختمان) ، راه و حمل و نقل ، تاسیسات و تجهیزات صنعتی و ساختمانی ، نفت و گاز و پتروشیمی ، برق ، آب و نیروگاه ، کاوشهای زمینی ، ارتباطات و نظایر آن و ازجمله : انواع ساختمان ، مجتمع و شهرک مسکونی ، تجاری ، اقامتی ، تفریحی ، ساخت راههای اصلی و فرعی راههای زیرزمینی ، پل ، تونل ، فرودگاه ، اسکله ، بندرگاه ، مخازن و شبکه های آب و فاضلاب ، تصفیه خانه آب و فاضلاب و آب شیرین کن ، سد و تاسیسات وابسته ، تونل های انتقال و انحراف آب ، خطوط انتقال آب ، فاضلاب ، سازه های دریایی و ساحلی ،نیروگاه ، تاسیسات مربوط به نفت ،گاز، پتروشیمی اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی ، استخراج ، حمل و بهره برداری از معادن روباز و زیرزمینی خدمات و عملیات ژئو تکنیک ، سیستمهای شهرسازی ، واردات و صادرات کالا ، صدور خدمات فنی و مهندسی ، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها و طرحهای دولتی و خصوصی

فرصت های شغلی ثبت شده ساختمانی فلار