موسسه علم و فن شهریار با نام تجاری هیوا تخصصی ترین سامانه مشاوره کشور است که در زمینه های تحصیلی، فناوری اطلاعات، روانشناسی و حقوقی فعالیت می کند. محتوای تولید شده در موسسه در قالب های متنوع مقالاتی متنی، صوت و ویدئو تهیه شده و برای مشتریان مشتاق به دریافت مشاوره تخصصی از سراسر ایران به شکل مشاوره تلفنی ارائه می شود. موسسه شامل دو بخص اصلی است : بخش مشاوره تلفنی یا همان کال سنتر و بخش تولید محتوh متقاضیان استخدام در هیوا پس از ارسال رزومه به واحد منابع انسانی معرفی می شوند. پس از برگزاری مصاحبه و درصورت تایید مهارت های علمی و شخصی و هم راستایی با فرهنگ سازمانی به مدت 2 ماه وارد دوره آموزشی ویژه برای یادگیری مهارت های تخصصی و آشنایی با فعالیت های موسسه شده و پس از پایان این دوره آموزشی و درصورت کسب موفقیت وارد واحد های اجرایی می شوند.