شرکت فراعمران نگار، با هدف ایجاد زمینه‌‌ای مناسب جهت مستند‌سازی اطلاعات فنی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و راه‌اندازی سیستم‌های مکانیزه تشکیل شده و از زمان تاسیس تاکنون،‌ پروژه‌های متعددی را انجام داده و یا در دست اقدام دارد.

 

معاونت برنامه ریزی در دو بخش برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، تحقیق و توسعه وظایف زیر را بر عهده دارد:

 • انجام برنامه‌ریزی با استفاده از روش CPM برای پروژه‌ها شامل تشکیل ساختار شکست فعالیت‌ها و تنظیم برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها
 • کنترل وضعیت پیشرفت پروژه‌ها و تطبیق آن با برنامه زمان‌بندی از طریق اخذ گزارشات و برگزاری جلسات
 • ارائه گزارش از وضعیت پیشرفت پروژه‌ها به کارفرما
 • تنظیم صورت وضعیت پروژه‌ها براساس پیشرفت کار
 • اخذ مجوزها و گواهینامه‌های لازم
 • شرکت در مناقصات مرتبط با فعالیت‌های شرکت

 

گواهینامه‌ها 

 • گواهی رتبه 1 از شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری در سال 1396
 • گواهی تایید فنی نرم‌افزار "سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه جغرافیایی" از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
 • گواهی تایید فنی نرم‌افزار "سیستم اطلاعات جغرافیایی پشتیبان تصمیم‌ گیری" از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
 • گواهی تایید فنی نرم‌افزار "سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه توزیع برق" از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
 • گواهی رتبه 6 از شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری در سال 1386
 • گواهی رتبه 4 از شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری در سال 1387
 • گواهی رتبه 3 از شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری در سال 1388
 • گواهی رتبه 2 از شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری در سال 1389
فنی مهندسی فراعمران نگار