این شرکت در سال 2002 در فضای 9 هکتار در شهر تبریز تاسیس گشته است.که تولید کننده انواع محصولات غذایی که شامل بیسکویت،پفی تاب با برندهای (تونتاب،داونی،توی بوی،کارمینا،سورنا،کیک رویال) با بهره وری از فن آوریهای نوین میباشد. این صنعت غذایی از مهارتهای متخصصین و پرسنل خود در زمینه های مختلف فنی و تولید ،کنترل کیفیت،تحقیق و توسعه و آزمایشگاه بهره مند است. کلیه مواد اولیه و محصولات نهایی توسط کارشناسان با تجربه در کلیه فرآیندهای مختلف تولیدی در آزمایشگاههای مجهز مورد بررسی قرار گرفته و به بازار عرضه میگردد. اخیرا این شرکت سالن های تولیدی جدید خود را در فضای 25000 مترمربع افزایش داده و افزایش قابل توجهی در زمینه تولید نموده است.