شرکت جهان شیمی دکتر کامکار در سال 96 تاًسیس گردیده و کارخانه این مجموعه در دی ماه 97 مورد بهره برداری قرار گرفته است. هدف این شرکت، گسترش و اعتلای صنعت بسـته بندی کشــــور در بخش های آرایشـی، بهداشتـی، دارویـی و غذایـی برپایه نوآوری و ارتقاء دانش فنی در این حوزه می باشد.

برای نیل به این مهم، با بهره مندی از کادر فنی مجرب، واحد کنترل کیفی سازمان یافته و تیم تحقیق و توسعه( R&D ) فعال و متخصص، بر آنیم تا با پیاده سازی روش های نوین و بکارگیری فناوری روز دنیـا ضمن گسترش طیف خدمات خود به مشتریان محترم، در جهت خودکفایی تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور نیز گام بلندی برداریم.