شرکت مهندسی اهتمام (سهامی خاص) در سال 1378 با هدف فعالیت در حوزه های IT و ITC تاسیس گردید و در مدت زمان کوتاهی موفق شد تا به یکی از مـُهـره های کلیدی در حوزه سیستم های نظارت تصویر، تجهیزات شـناسـایی و فـروشگاهـی تبـدیـل شـده، و یکـی از شـرکـت هــای شـاخـص در عـرصـه ارائــه کـامـپیــوتـر گـــردد.

 مهندسی اهتمام
 مهندسی اهتمام