فرصت های شغلی ثبت شده آسیا ابزار دقیق

استخدام نگهبان در شرکت آسیا ابزار دقیق در کرج
۷۶ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۳، کیانمهر
تمام وقت