فرصت های شغلی ثبت شده توسعه و نوآوری شهر

استخدام متصدی پیشخوان شهرنت در شرکت توسعه و نوآوری شهر در 11 استان کشور
تهران اصفهان خراسان رضوی البرز فارس آذربایجان شرقی آذربایجان غربی سیستان و بلوچستان قزوین مرکزی هرمزگان
تمام وقت
استخدام متصدی پیشخوان شهرنت در شرکت توسعه و نوآوری شهر در 10 استان کشور
آذربایجان غربی البرز اصفهان خراسان رضوی سیستان و بلوچستان فارس قزوین کردستان مرکزی هرمزگان
تمام وقت