پیمانکار مخابرات در زمینه توسعه فیبر نوری شهری و اینترنت FTTH شبکه و دوربین مداربسته سیستم مالی و پشتیبانی شرکت ها