مرکز ناباروری امید همدان با هدف ارائه خدمات تشخیص و درمانی پیشرفته به زوجهای نابارور در سطح استان همدان و استان های مجاور توسط بخش خصوصی در شهر همدان احداث شده است.

احداث این مرکز که از سال 1394 با اخذ مجوز‌های قانونی از دستگاه های مربوطه آغاز شده است، در زمینی به مساحت 288 متر و با زیربنای مجموع 650 متر در 4 طبقه انجام پذیرفته است.

این مرکز دارای بخش های مختلف نظیر اتاق عمل، بخش IVF، کلینک های فوق تخصصی مشاوره و درمان نازایی، ارولوژِی، مشاوره جنسی و روانپزشکی، آزمایشگاه های تخصصی بیوشیمی و اندرولوژی مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های تشخیصی و درمانی نظیر لیزر و همچنین پرسنل فنی از رشته های مختلف نظیر مامایی، پرستاری، اطاق عمل، علوم آزمایشگاهی و ... می باشد.

این مرکز با 15 نفر پزشک و پرسنل فنی و غیر فنی در حال حاضر شروع به فعالیت نموده که قبل از احداث این مرکز میتوانست موجب مهاجرت نیروی کار با تجربه از استان گردد و امید است این مرکز در جذب نیروهای کارآمد بتواند گامهای بلندی بردارد.