هدف عمده شرکت فرسان تحقیق و تولید مصالح سبک و پیش ساخته و مقاومت فیزیکی بالا نسبت به مصالح مشابه می باشد و با تولید این محصولات گامی بزرگ به سوی صنعتی سازی ساختمان همزمان با بهینه سازی، سبک سازی ابنیه، کاهش ریخت و پاش مصالح، زیبا سازی محیط زندگی شهری و خانگی برداشته ایم .