واحد تولیدی بارافشان تحت لیسانس جهاد دانشگاهی تهران و دارای استاندارد اتحادیه اروپا می باشد، که طی سالیان گذشته در جشنواره های مختلف بین الملل و ملی افتخارات بسیاری کسب کرده است.این مجموعه با عرضه محصولات نوین جهانی نیاز بازار کشاورزی ایران را مد نظر قرارداده است و در جهت رفع آن اقدام می نماید.

فرصت های شغلی ثبت شده بارافشان

استخدام مدیر مالی در شرکت بارافشان در تهران
۳۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، بلوار کشاورز
تمام وقت
استخدام حسابدار با بیمه در شرکت بارافشان در تهران
۳۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، بلوار کشاورز
تمام وقت
استخدام حسابدار با بیمه در شرکت بارافشان در تهران
۷۵ روز قبل
تهران منطقه ۶، بلوار کشاورز
تمام وقت