واحد تولیدی بارافشان تحت لیسانس جهاد دانشگاهی تهران و دارای استاندارد اتحادیه اروپا می باشد، که طی سالیان گذشته در جشنواره های مختلف بین الملل و ملی افتخارات بسیاری کسب کرده است.این مجموعه با عرضه محصولات نوین جهانی نیاز بازار کشاورزی ایران را مد نظر قرارداده است و در جهت رفع آن اقدام می نماید.

فرصت های شغلی ثبت شده بارافشان