این مجموعه کار خود را از بهمن 1387 در محدوده عظیمیه کرج،به نام خانه عطر با عشق آغاز کرد. در ابتدا فروشگاهی کوچک و محلی بود اما از آنجا که صداقت و ادب به عنوان خط مشی اصلی این مجموعه در نظر گرفته شده بود،به سرعت رشد نمود، تا آنجا که در سال 1394 شعبه دوم در محدوده مهرشهر کرج با در نظر گرفتن طبقه مجزای vip افتتاح گردید.استقبال مشتریان سبب شد،شعبه عظیمیه نیز یک سال بعد به همین سبک تغییر مکان یابد.
تا آن زمان تنها فروشگاه تخصصی عطر در استان البرز، خانه عطر بود که دارای دو شعبه و هر شعبه دارای دو طبقه مجزا در بهترین مناطق فعال بودند. در سال 1399 با توجه به نیاز مشتریان و پیشرفت مداوم، تصمیم گرفتیم با تغییر نام از خانه عطر به کوچه عطر آن را به ثبت رسمی رسانده و برای افتتاح شعب جدید، بزرگتر شدن مجموعه و همچنین نگه داشتن بالاترین سطح استاندارد و خدمات قدم برداریم.