جورا سرویس یک تیم هوشمند و قوی در  زمینه بازاریابی، مشاوره و پشتیبانی است که با استراتژی منحصر به فرد خود با ایجاد ارتباط موثر با مشتری جهت پیشبرد اهداف کسب و کار و مشاغل مختلف مسیر و راهکار مناسب را نشان می دهد.
این مجموعه با ارائه خدمات مختلف شغلی به دنبال بهبود و رونق کسب و کار و رسیدنبه افزایش سطح درآمد برای مشاغل مختلف است.