شرکت تولیدی و صنعتی فیلتر سرکان در سال 1355 خورشیدی توسط مرحوم حاج هوشنگ چراغی در شهر سرکان تاسیس شد. سرکان، شهری از استان همدان است که در دامنه ی جنوبی الوند واقع است.

نام شرکت فیلتر سرکان نیز برگرفته از نام همین شهر است – سرکان - زادگاه بنیان گذاران شرکت.

در آغاز بهره برداری حوزه تولید عبارت بود از ساخت فیلتر هوا برای خودرو های آن دوران .

سپس حرکت به سمت تولید فیلترهای متنوع تر آغاز شد.

استقبال دور از انتظار بازار از کیفیت محصولات تولید شده ، موسسان را برآن داشت که حجم و تنوع تولیدات خودرا افزایش دهند. ازاین رو به تاسیسات و محل جدید نیاز عاجل احساس شد براین اساس سایت شرکت به محل وسیع تری منتقل شد البته این سایت هر ساله حجیم تر و وسیع تر شده است . در ده سال اخیر به دلیل جهش تولید و افزایش تقاضای بازار، شرکت چند سایت مجزا در استان تهران تاسیس کرده و عملا شرکت فیلتر سرکان به گروهی متشکل از چند شرکت بزرگ تبدیل شد.

فیلتر سرکان


مدیریت و منابع انسانی

در گروه تولیدی فیلتر سرکان بیش از1200 نفر به طورمستقیم مشغول کارند ، این نیروها از زبده ترین و متخصص ترین نیروهای منطقه هستند که چرخ تولید را به روانترین شکل می چرخانند .

بیش از 100 مهندس و کارشناس مشغول طراحی سیستم ها، تولید جدید ، افزایش راندمان ، افزایش فروش یافتن بازارهای مصرف جدید و توزیع متکثر هستند .