هویت بصری «ای استخدام»

لطفا برای استفاده از لوگو «ای استخدام» از فایل هویت بصری فراهم شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

 

لوگو

افقی زمینه تیره       

افقی زمینه روشن       

رنگ

 

 

آیکن

زمینه تیره

           

زمینه روشن

 

 

 

 

 

 

     دانلود فایل هویت بصری