بسته ویژه درس کامپیوتر و فناوری اطلاعات ویژه آزمون استخدامی

بسته ویژه درس کامپیوتر و فناوری اطلاعات ویژه آزمون استخدامی

درک صحیح و توانایی کار با کامپیوتر و آشنایی با فناوری اطلاعات یکی از نیازهای اساسی  سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات دولتی در فرایند استخدام است که به آن توجه می‌کنند. این درس بیانگر توانایی فرد در کار با کامپیوتر و میزان آشنایی وی با فناوری‌های نوین به منظور کاربست آن در فضای کاری است.

قیمت:  ۴۹ هزار تومان

خرید و مطالعه این بسته

بسته ویژه درس کامپیوتر و فناوری اطلاعات ویژه آزمون استخدامی

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ