پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال روستایی و نهضت احیا اولویت سال جدید

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در تشریح برنامه های سال جدید گفت: بیش از ۱۱درصد سهم یک میلیون شغل تعهد دولت توسط صندوق کارآفرینی امید ایجاد شده است.

نعمت الله رضایی, مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اولیت های سال ۱۴۰۲ گفت:پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال روستایی و نهضت احیا اولویت سال ۱۴۰۲ است.
وی با بیان اینکه صندوق به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی باید رابطه منظمی درعملیات اعتباری داشته باشد افزود:در کنار پرداخت تسهیلات توجه جدی به امر نظارت تکمیل کننده فرآیند واگذاری تسهیلات است که اگر نظارت به درستی صورت گیرد، کاهش مطالبات را نیز به دنبال دارد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهاربا بیان اینکه یکی از اقدامات در سا ل۱۴۰۲ تامین مالی جمعی و تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی است گفت:روش های تامین مالی در صندوق در سال گذشته سنتی بود. ولی برای سال جاری تغییراتی ایجاد کردیم . امسال وارد بازار سرمایه شدیم و به جای صرفا بازار پول به دنبال تاسیس یک صندوق PE رفتیم و آن را عملیاتی کردیم.
رضایی با تاکید بر اینکه مراحل ثبت صندوق سرمایه گذاری خصوصی با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و شستا به سرعت درحال انجام است ادامه داد: در حال حاضر ۶۳میلیارد تومان در این زمینه سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. فراخوانی را به کلیه شرکت هایی که امکان شرکت داشته اند داده شده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه نسبت سرمایه گذاری صندوق در طرح‌های تامین مالی جمعی حدود هشت درصد است اظهار داشت: مابقی ازسوی مردم و خود سرمایه‌گذار تامین می‌شود و طرح‌هایی که راکدند به چرخه تولید برمی گردند
وی درباره اشتغال زایی در صندوق گفت:در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۵ هزار فرصت شغلی مورد حمایت صندوق قرار گرفت.اگر این عدد را اگر با تسهیلات نظام بانکی مقایسه کنیم، نظام بانکی در سال‌جاری بیش از ۳۵۰۰همت تسهیلات پرداخت کرده ولی پرداخت تسهیلات ما ۶۷۰۰همت بوده است. رقم ما نسبت به نظام بانکی بسیار کمتر است.اما در مورد سهم اشتغال ایجاد شده بیش از ۱۱درصد یک میلیون شغلی که دولت تعهد کرده بود توسط صندوق کارآفرینی امید مورد حمایت قرار گرفته است.

منبع : بازار کار

برای مشاهده آخرین اخبار اشتغال روستاییان اینجا کلیک کنید

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ