وام بازنشستگان کارگری ۳۰ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مبلغ وام ضروری بازنشستگان کارگری در سال جدید افزایش یافته است؛ ظاهرا قرار است مبلغ این وام ۳۰ میلیون تومان باشد.

پرداخت وام ضروری بازنشستگان کارگری از اواخر خردادماه آغاز می‌شود و ثبت نام آن غیرحضوری خواهد بود؛ اولویت پرداخت با افرادی‌ست که تاکنون وام نگرفته‌اند.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ