مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸

۵۵ روز قبل ۳۷۳ نظر
دانلود کتاب جامع درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی وب سایت «ای استخدام» (کاملترین منبع مطالعاتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش) - ۳۵ درصد تخفیف
سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش به همراه آزمونهای سال ۹۷)
برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان سوالات تخصصی و جزوه های استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

اصل سوالات تخصصی رایگان رشته ها و مشاغل آزمونهای استخدامی 

مواد آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۸

الف) مواد آزمون عمومی

مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از:

۱ .فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
۲ .ریاضی و آمار مقدماتی
۳ .زبان و ادبیات فارسی
۴ .معارف اسلامی
۵ .زبان انگلیسی عمومی
۶ .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ .هوش و توانمندیهای عمومی
تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

ب) مواد آزمون تخصصی

مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل در جدول شماره ۱ مشخص شده است.

تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای با ضریب یک (۱ )می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

مواد امتحانی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۷

الف) مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
۱ -فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)
۲ -ریاضی و آمار مقدماتی
۳ -زبان و ادبیات فارسی
۴ -معارف اسلامی
۵ -زبان انگلیسی عمومی
۶ -اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ -هوش و توانمندیهای عمومی
تبصره : اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت
نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

 

ب) مواد آزمون تخصصی

مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل در جدول شماره ۱ مشخص شده است.
تذکر: کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای با ضریب یک (۱)طراحی خواهد شد . ضمنا به ازای هر سوال غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

جدول شماره ۱ – کد و عناوین شغلی و مواد آزمون

برای مشاهده کد و عناوین شغلی و مواد آزمون اینجا کلیک کنید

برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک کنید

 برای مشاهده دفترچه آزمون در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده استانهای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش اینجا کلیک کنید

برای مطالعه رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب جامع درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی وب سایت «ای استخدام» (کاملترین منبع مطالعاتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش و فراگیر پنجم)

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش و فراگیر و... به همراه آزمونهای سال ۹۶)

راهنمای آمادگی برای آزمون های استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش (عمومی و تخصصی)

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶

مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه حاوی سوالهای عمومی و یک دفترچه حاوی سوالهای  اختصاصی داده خواهد شد.
کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینهای با ضریب یک (۱) طراحی خواهد شد. ضمناً به ازای هر سوال غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

الف – مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱.    فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
۲.    ریاضی و آمار مقدماتی
۳.    زبان و ادبیات فارسی
۴.    معارف اسلامی
۵.    زبان انگلیسی عمومی
۶.    اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷.    هوش و توانمندی‌های عمومی
تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
ب- مواد آزمون‌ تخصصی:

مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل در جدول شماره (۱) صفحات ۱۵ تا ۲۴ مشخص شده است.

برای مشاهده جدول شماره ۱ اینجا کلیک کنید

برای مشاهده استانهای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش اینجا کلیک کنید

برای مطالعه رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا کلیک کنید

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)

دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵

مواد آزمون عبارتند از

به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.
کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای با ضریب یک (۱ )طراحی خواهد شد. ضمنا یک سوم نمره منفی به ازای هر سوال غلط در نظر گرفته خواهد شد.

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ -فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )
۲ -ریاضی و آمار مقدماتی
۳ -زبان و ادبیات فارسی
۴ -معارف اسلامی
۵ -زبان انگلیسی عمومی
۶ -اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ -هوش و توانمندیهای عمومی

۸- آزمون تخصصی

-کلیه دروس عمومی و تخصصی باضریب یک محاسبه و اعمال خواهندشد.

-آزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

– اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

تذکر مهم: سوال های حیطه های تخصصی آزمون براساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوشه های شغلی یا مشاغل، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره ۱ تهیه خواهد شد.

داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که مقطع تحصیلی، عنوان رشته تحصیلی و گرایش
رشته تحصیلی آن ها با مقطع و عنوان رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در جدول شرایط احراز مشاغل (جدول شماره ۲ )
مطابقت داشته باشد.

برای مشاهده مواد آزمون تخصصی بر اساس خوشه شغلی یا مشاغل اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل شرایط اینجا کلیک کنید

برای مشاهده استانهای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش اینجا کلیک کنید

برای مطالعه رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴


برای دانلود فایل شرایط اینجا کلیک کنید

برای مشاهده صفحه استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

برای مطالعه رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

برای مشاهده استانهای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش اینجا کلیک کنید

برای مشاهده صفحه پاسخ به سوالات شرایط سنی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

مواد آزمون عبارتند از

الف – مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می شود
۱- فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه ICDL)
۲- ریاضی و آمار مقدماتی
۳- زبان و ادبیات فارسی
۴- معارف اسلامی
۵- زبان انگلیسی عمومی
۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷- هوش و توانمندی های ذهنی
آزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.

ب : مواد آزمون تخصصی

مواد آزمون تخصصی،استخراج شده از دفترچه شرایط استخدام
 مواد آزمون اختصاصی استادکار الکترونیک  ۱- مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه
۲- مدارهای الکترونیکی و آزمایشگاه
۳- رسم فنی
۴- الکترونیک صنعتی
۵- ابزار دقیق و کنترل
 مواد آزمون اختصاصی استادکار الکتروتکنیک  ۱- مدارهای الکتریکی
(DC ،AC) الکتریکی ماشینهای -۲
۳- کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی
۴- تاسیسات الکتریکی و کارگاه
۵- رسم فنی
۶- اندازه گیری الکتریکی
 مواد آزمون اختصاصی استادکار صنایع چوب  ۱- تکنولوژی کارگاه صنایع چوب
۲- مواد اولیه صنایع چوب
۳- ابزار و ماشین آلات صنایع چوب
۴- رسم فنی
 مواد آزمون اختصاصی استادکار تاسیسات ۱- تاسیسات بهداشتی و کارگاه
۲- تاسیسات حرارتی و کارگاه
۳- تاسیسات برودتی و کارگاه
۴- رسم فنی و نقشهکشی تاسیسات
۵- برق تاسیسات
 مواد آزمون اختصاصی استادکار صنایع فلزی  ۱- نیم ساخته های فلزی و کارگاه
۲- جوشکاری برق و کارگاه
۳- جوشکاری گاز و کارگاه
۴- رسم فنی
۵- علم مواد
 مواد آزمون اختصاصی استادکار متالورژی  ۱- ریخته گیری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی و کارگاه
۲- متالورژی و آزمایشگاه
۳- مدلسازی و کارگاه
۴- عملیات حرارتی و متالوگرافی
۵- رسم فنی
۶- برق صنعتی و کارگاه
 مواد آزمون اختصاصی استادکار مکانیک خودرو  ۱- تکنولوژی مولد قدرت
۲- تکنولوژی انتقال قدرت (مکانیکی و اتوماتیک)
۳- تکنولوژی برق خودرو
۴- تکنولوژی شاسی و بدنه
۵- تکنولوژی سوخت رسانی
۶- تکنولوژی موتورهای دیزل
 مواد آزمون اختصاصی استادکار امور زراعی و باغی  ۱- رابطه آب ، خاک و گیاه
۲- تولید محصولات زراعی
۳- تولید محصولات باغی
۴- گیاه شناسی
۵- تجهیزات و ماشینهای باغبانی
 مواد آزمون اختصاصی استادکار امور دامی  ۱- پرورش دام و طیور
۲- تشریح و فیزیولوژی دام و طیور
۳- تغذیه دام
۴- تاسیسات و تجهیزات دامپروری
 مواد آزمون اختصاصی استادکار ماشینهای کشاورزی  ۱- ماشینهای تهیه زمین و کاشت
۲- ماشینهای داشت و برداشت
۳- کاربرد و سرویس تراکتور
۴- پمپها و ماشینهای آبیاری
۵- تعمیر و نگهداری ماشینهای کشاورزی
 مواد آزمون اختصاصی استادکار صنایع غذایی  ۱- عملیات میکروبیولوژی و آزمایشگاه
۲- تکنولوژی فرآوردههای دامی
۳- تکنولوژی فرآوردههای گیاهی
۴- ماشینهای صنایع غذایی
۵- بهداشت صنایع غذایی
 مواد آزمون اختصاصی استادکار نقشه برداری  ۱- نقشه برداری و عملیات
۲- عملیات مساحی
۳- تئوری کارگاه محاسبه و ترسیم
۴- کاربرد رایانه در نقشه برداری (SDRmap.۲۰۰۰, Civil۳D)
 مواد آزمون اختصاصی استادکار ساختمان  ۱- رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان
۲- تکنولوژی قالب بندی و آرماتور
۳- نقشه برداری ساختمان
۴- تکنولوژی ساختمانهای فلزی و بتنی
۵- نقشه کشی به کمک کامپیوتر با نرم افزار اتوکد
 مواد آزمون اختصاصی استادکار صنایع شیمیایی  ۱- فرایندهای شیمیایی
۲- صنایع شیمیایی
۳- عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی
۴- شیمی تجزیه و آزمایشگاه
۵- شناخت مواد و آزمایشگاه
مواد آزمون اختصاصی استادکار کامپیوتر  ۱- برنامه سازی کامپیوتر
۲- بسته های نرم افزاری و کارگاه
۳- شبکه های کامپیوتری
۴- بانک اطلاعاتی(Access)
۵- سخت افزار و کارگاه
۶- سیستم عامل
 مواد آزمون اختصاصی استادکار ساخت و تولید  ۱- تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز
۲- تراشکاری و کارگاه
۳- فرزکاری و کارگاه
۴- سنگ زنی و کارگاه
۵- رسم فنی
 مواد آزمون اختصاصی استادکار نقشه کشی عمومی (صنعتی) ۱-  ۲ و ۱ نقشه کشی
۲- تراشکاری و کارگاه
۳- اندازهگیری دقیق و آزمایشگاه
۴- علم مواد
 مواد آزمون اختصاصی استادکار طراحی و دوخت  ۱-تکنولوژی الگو
۲- تکنولوژی دوخت
۳- طراحی اندام و رنگ شناسی
۴- شناخت الیاف و بافت پارچه
 مواد آزمون اختصاصی استادکار چاپ  ۱- تکنولوژی پیش از چاپ
۲- تکنولوژی چاپ
۳- تکنولوژی پس از چاپ
۴- روشهای تولید
۵- موادشناسی
۶- کاربرد رایانه در چاپ
 مواد آزمون اختصاصی استادکار سرامیک  ۱- مواد اولیه سرامیک
۲- شکل دادن ، خشک کردن و پخت سرامیکها و کارگاه
۳- خواص بدنه های سرامیکی
۴- رنگ و لعاب
۵- ماشین آلات سرامیک
۶- برق صنعتی
 مواد آزمون اختصاصی استادکار صنایع نساجی  ۱- تکنولوژی نساجی (ریسندگی و بافندگی)
۲- تاسیسات نساجی
۳- شیمی نساجی (رنگرزی ، چاپ و تکمیل)
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز الکترونیک  ۱- ریاضی مهندسی
۲- مدارهای الکتریکی ۱ و ۲
۲ و ۱ الکترونیک -۳
۴- مبانی و آزمایشگاه مخابرات و رادیو
۵- مدارهای منطقی
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز الکتروتکنیک ۱- ریاضی مهندسی
۲- تحلیل مدارهای الکتریکی
۳- (AC ، DC) الکتریکی ماشینهای
۴- تکنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی
۵- تاسیسات الکتریکی و کارگاه
PLC -۶
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز تاسیسات ۱- تاسیسات بهداشتی ساختمان
۲- تاسیسات حرارتی و کارگاه
۳- تاسیسات برودتی و کارگاه
۴- برق تاسیسات
۵- رسم فنی و نقشه کشی تاسیسات
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز صنایع فلزی ۱- جوشکاری با برق و گاز و کارگاه
۲- تکنولوژی نیمساخته های فلزی و کارگاه
۳- استاتیک و مقاومت مصالح
۴- علم مواد
۵- رسم فنی
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز علوم دامی  ۱- پرورش دام و طیور
۲- تغذیه دام
۳- ژنتیک و اصلاح نژاد دام
۴- میکروبیولوژی و آزمایشگاه
۵- تشریح و فیزیولوژی
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز علوم زراعی و باغی  ۱- حفظ و اصلاح نباتات
۲- تولید محصولات زراعی و باغی
۳- ماشینهای زراعی و باغی
۴- گیاهشناسی
۵- آب و خاک
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز ماشینهای کشاورزی  ۱- آب، خاک و گیاه
۲- ماشینهای کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)
۳- سرویس و کاربرد تراکتورمکانیک خاک و طراحی پی
۴- سیستمهای آبیاری
۵- محاسبات فنی
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز صنایع غذایی  ۱- اصول صنایع غذایی
۲- فرآورده های دامی
۳- فرآورده های گیاهی
۴- ماشینهای صنایع غذایی
۵- میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز مهندسی مکانیک خودرو  ۱- محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)
۲- تکنولوژی سوخت رسانی (بنزین، دیزلی)
۳- تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت
۴- تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز گرافیک  ۱- مبانی هنرهای تجسمی
۲- عکاسی
۳- کارگاه گرافیک (خط در گرافیک، چاپ دستی، پایه و اصول صفحه آرایی)
۴- طراحی و تصویرسازی
۵- کاربرد رایانه و چاپ در گرافیک
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز ساختمان  ۱- استاتیک و مقاومت مصالح
۲- طراحی و اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی
۳- اصول نقشه کشی و رسم آن به کمک کامپیوتر
۴- تکنولوژی کارگاه قالب بندی و آرماتور
۵- نقشه برداری ساختمان
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز نقشه برداری ۱-  (۲ و ۱) نقشهبرداری
۲- روشهای تعیین موقعیت (ژئودزی)
۳- فتوگرامتری
۴- کاربرد رایانه در نقشه برداری (Civil۳D , SDR map ۲۰۱۰)
مواد آزمون اختصاصی هنرآموز حسابداری  ۱- مفاهیم و روشهای آماری
۲- اصول حسابداری ۱ و ۲
۳- حسابداری شرکتها
۴- حسابداری صنعتی
۵- کاربرد کامپیوتر در حسابداری
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز ساخت و تولید  ۱- تکنولوژی ماشینهای ابزار و کارگاه
۲- (۲ و ۱) نقشه کشی
۳- محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، اجزای ماشین)
۴- ماشینهای کنترل عددی (CNC)
۵- علم مواد
۶- اندازه گیری دقیق
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز صنایع شیمیایی  ۱- شیمی (آلی، تجزیه، معدنی) و آزمایشگاه
۲- عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی
۳- صنایع شیمیایی
مواد آزمون اختصاصی هنرآموز کامپیوتر  ۱- ذخیره و بازیابی اطلاعات
۲- برنامه نویسی پیشرفته
۳- شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه
۴- ساختمان داده ها
۵- طراحی الگوریتم
۶- پایگاه داده
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز نقشه کشی عمومی (صنعتی) ۱-  ۲ و ۱ نقشه کشی
۲- اجزای ماشین
۳- اندازه گیری دقیق
۴- علم مواد
۵- نقشه کشی به کمک کامپیوتر
۶- طراحی قالب و قید و بندها
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز نقشه کشی معماری  ۱- مبانی طراحی معماری
۲- نقشه کشی و ترسیم فنی
۳- ایستایی
۴- عناصر و جزئیات
۵- متره و برآورد
۶- اصول نقشه کشی به کمک کامپیوتر
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز صنایع دستی  ۱- هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران
۲- تاریخ هنر ایران و جهان
۳- مبانی هنرهای تجسمی
۴- طراحی سنتی
۵- هندسه نقوش
۶- شناخت مواد و مصالح
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز طراحی و دوخت  ۱- الگو و دوخت
۲- مبانی هنرهای تجسمی
۳- طراحی اندام و رنگ شناسی
۴- علوم الیاف
۵- تاریخ هنر ایران و جهان
۶- تاریخ لباس
 مواد آزمون اختصاصی هنرآموز انیمیشن  ۱- حرکت سازی
۲- فیلمنامه انیمیشن
۳- کامپیوتر انیمیشن
۴- کارگردانی انیمیشن
۵- طراحی
مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ آموزگار دوره ابتدایی  ۱- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
۲- روانشناسی پرورشی
۳- روانشناسی رشد
۴- روشها و فنون تدریس
۵- اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ دبیر تربیت بدنی  ۱- روش تدریس در تربیت بدنی
۲- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
۳- مبانی فیزیولوژی ورزشی
۴- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
۵- مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ دبیر ریاضی  ۱- مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی ـ معادلات دیفرانسیل ـ آمار و احتمال)
۲-آنالیز ریاضی، جبر (۱) و آنالیز عددی (۱)
۳- اصول آموزش ریاضی
۴- خلاقیت ریاضی
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ دبیر زیست شناسی  ۱- زیست سلولی و مولکولی
۲- بیوشیمی
۳- ژنتیک
۴- فیزیولوژی جانوری و گیاهی
۵- میکروبیولوژی
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ دبیر عربی  ۱- قواعد صرف و نحو (کاربردی)
۲- ترجمه، تعریب، درک مطلب
۳- علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض)
۴- تاریخ ادبیات و نقد ادبی
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ دبیر فیزیک  مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک ـ الکتریسیته ـ مغناطیس ـ فشار هیدرواستاتیک ـ حرکت نوسانی و امواج ـ نور ـ حرارت و ترمودینامیک ـ فیزیک جدید)
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ دبیر ادبیات فارسی  ۱- نظم و نثر فارسی
۲- کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات ـ فنون ادبی ـ عروض و قافیه ـ سبکشناسی)
۳- زبان فارسی (املا ـ نگارش و ویرایش ـ دستور زبان)
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ دبیر دینی و قرآن  ۱- اندیشه اسلامی
۲- آیین زندگی
۳- شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه
۴- علوم و تفسیر قرآن
۵- احکام
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ دبیر انگلیسی  ۱- زبانشناسی
۲- اصول و تئوریهای تدریس
۳- آزمون سازی
۴- روش تحقیق
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ دبیر شیمی  ۱- شیمی آلی ۳ ،۲ ،۱ و طیف سنجی
۲- شیمی تجزیه ۲ ،۱ و دستگاهی
۳- شیمی فیزیک ۱ و ۲
۴- شیمی معدنی ۱ و ۲
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ دبیر علوم اجتماعی  ۱- مبانی جامعه شناسی
۲- روش تحقیق
۳- نظریه های جامعه شناسی
۴- مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ مربی مراقب سلامت  ۱- کلیات خدمات بهداشتی
۲- آموزش بهداشت و ارتباطات
۳- تغذیه و بهداشت مواد غذایی
۴- بهداشت مدارس
۵- اخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی کشوری ـ کمکهای اولیه
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ مربی پرورشی  ۱- تعلیم و تربیت اسلامی
۲- فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش
۳- سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
۴- آشنایی با علوم قرآنی
۵- مباحث فرهنگی روز
۶- رفتار و روابط انسانی در مدرسه
۷- مبانی روانشناسی عمومی و رشد
 مواد آزمون اختصاصی مدارس ابتدایی و متوسطه نظری ـ آموزگار استثنائی  ۱- آموزش و پرورش استثنایی
۲- آموزش و پرورش افراد نابینا
۳- آموزش و پرورش افراد ناشنوا
۴- اختلالات گویایی
۵- اختلالات رشدی
۶- ژنتیک (نارسایی های استثنایی)

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش با پاسخنامه اینجا کلیک کنید (جدید)

کاربران عزیز لطفا برای تبادل اطلاعات با کاربران دیگر در مورد آزمون آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

۳۷۳ نظر برای مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید