معرفی دانش آموختگان رشته‌های دندان پزشکی مشمول سربازی به دانشکده‌ها

دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفت: دانش آموختگان رشته های تخصصی دندانپزشکی مشمول خدمت سربازی که موفق به اخذ دانشنامه شده اند، برای گذراندن دوره سربازی به دانشکده های دندانپزشکی معرفی خواهند شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت اعلام کرد، دانش آموختگان رشته های تخصصی دندانپزشکی مشمول خدمت سربازی که موفق به اخذ دانشنامه شده اند، برای گذراندن دوره سربازی به دانشکده های دندانپزشکی معرفی خواهند شد.


مهدی کدخدازاده در این خصوص بیان کرد: به لطف پروردگار و با هماهنگی‌های انجام شده، از امسال دانش آموختگان رشته‌های تخصصی دندانپزشکی مشمول خدمت سربازی که موفق به اخذ دانشنامه شده اند، در قالب عضو هیئت علمی برای گذراندن دوره سربازی و تعهدات خود به دانشکده‌های دندانپزشکی معرفی خواهند شد.

وی اظهار کرد: پیش از این درصد کمی از این نخبگان که مشمول خدمت سربازی بودند، برای گذراندن دوره تعهدات تخصصی به دانشکده‌ها معرفی می‌شدند که با اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده با مرکز امور هیات علمی و نیز با رویکرد مثبت مسئولین مربوطه در نیرو‌های مسلح این امکان فراهم شد تا تمامی دانش آموختگان دندانپزشکی مشمول خدمت سربازی که موفق به اخذ دانشنامه تخصصی شده اند در قالب سرباز هیئت علمی برای گذراندن دوره سربازی و تعهدات خود به دانشکده‌های دندانپزشکی معرفی شوند.

منبع : خبرگزاری دانشجو

برای مشاهده اخبار آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها اینجا کلیک کنید

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ