قوانین استخدامی کشوری (جزئیات و دستورالعمل ها)

۱۲۴۰ روز قبل ۲۴ نظر

قوانین استخدامی کشوری

در این صفحه سعی شده است شرایط و ضوابط استخدامهای دولتی به همراه قوانین استخدامی کشوری جمع آوری شود تا کاربران عزیز بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را با مطالعه صفحات زیر به دست آورند. این صفحه به مرور بروز میشود و تمام قوانین جدید در اسرع وقت اضافه میشود.

کلیات قوانین استخدامی کشور

فصل اول – کلیات

برای مشاهده فصل اول قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات

برای مشاهده فصل دوم قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

برای مشاهده فصل سوم قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی

برای مشاهده فصل چهارم قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

فصل پنجم – در تامین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی

برای مشاهده فصل پنجم قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

فصل ششم – در تکالیف عمومی مستخدمین

برای مشاهده فصل ششم قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین

برای مشاهده فصل هفتم قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه

برای مشاهده فصل هشتم قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

برای مشاهده فصل نهم قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

فصل دهم – در مقررات مختلف

برای مشاهده فصل دهم قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

فصل یازدهم – در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون

برای مشاهده فصل یازدهم قانون استخدامی کشور اینجا کلیک کنید

این آگهی مربوط به ۱٬۲۴۰ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.

۲۴ نظر برای قوانین استخدامی کشوری (جزئیات و دستورالعمل ها)

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید