شرایط استخدام کانونهای وکلای دادگستری

۱۷۸ نظر

شرایط استخدام کانون وکلای دادگستری

متقاضیان محترم آزمون استخدام کانون وکلای دادگستری می‌توانند با استفاده از شرایط و مفاد ذکر شده در این صفحه نسبت به شرایط دقیق آزمون استخدام کانون وکلای دادگستری آگاهی یابند.

خبر ۲۰ دی ۱۴۰۲- شروع ثبت نام آزمون وکالت مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه - نوبت دوم ۱۴۰۲

مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ، در اجرای بند ب ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ، اجرای قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (مصوب ۱۴۰۱) و ماده ۵ این قانون و قانون استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، با توجه به شرح شرایط و مواد زیر اقدام به برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت می نماید

۱– مستندات قانونی:

الف- ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار:

تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:

تبصره ۱– کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲– برای مشمولان بند »چ« ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد ” قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی درصد (۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک ،سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوزکارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد(۱۰%) ،آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنچ درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.”، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (%۶۰) میباشد.

ب- طبق قانون استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ منظور از امتیاز میانگین نمرات، میانگین وزنی نمرات تراز شده است.

 

۳ – شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون  وکالت:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

 اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

 اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.

 

 دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکدههای حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد) یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.(ملاک فارغ التحصیلی داوطلب تاریخ ۱۴۰۳/۶/۳۱ می باشد)

تبصره ۱– کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

تبصره ۲– برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.

تبصره ۳– مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.

تبصره ۴– اقلیت های مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند( ب) مستثنی می باشند.

تبصره ۵– اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد. هر گاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

تذکر ۱: کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند؛ بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تذکر ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ارشد پیوسته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، با مدرک کارشناسی مرتبط ، مجاز به شرکت در آزمون هستند

۲–۳: براساس ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمیشود:

الف– اتباع خارجه.

ب – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت بهاستثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.

پ – محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.

ت- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.

ث – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.

ج- محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحههایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.

چ – کسانی که به اتهام جنایت یا جنحههای مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.

ح – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شدهاند.

۳–۳ – شرایط سنی: پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده میشود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزههای قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده میشود که هنگام ثبتنام سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۴–۳– اشخاصی مجاز به شرکت در آزمون و صدور پروانه کارآموزی هستند که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۷–۴– سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به مفاد ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بند چ ماده مذکور که به موجب آن بند چ به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است گزینش متقاضیان واجد شرایط براساس ماده ۵۹ مکرر قانون خدمات رسانی به ایثارگران صورت میگیرد. هر یک از افراد متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران میتوانند براساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای “الف” تا “ج” زیر، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

الف- فرزندان و همسران شهدا
ب- جانبازان با حداقل ده درصد( ۱۰%) جانبازی
پ- آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان
ت- رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه
ث- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد( ۲۵%) و بالاتر
ج- فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره ۱: متقاضیان استفاده کننده از سهمیه های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین، جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲: جانبازان ۱۰% به بالا، آزادگان با سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد( ۲۵%) و بالاتر، برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند. این قبیل متقاضیان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: بر مبنای قسمت اخیر ماده ۵۹ مکرر الحاقی به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جزو سهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند .

رزمندگانی که از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۳۱/۶/۱۳۶۷ حداقل شش( ۶) ماه متوالی یا متناوب و فرزندان رزمندگانی که حداقل دوازده ماه( ۱۲) سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهههای نبرد حق علیه باطل را داشتهاند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰(موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۸۰۴/ت۵۹۲۴۱ه مورخ۱۹/۷/۱۴۰۰) رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به دارا بودن حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تائید ستاد کل نیروهای مسلح (سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) می توانند از این تسهیلات بهره مند گردند.

تبصره ۵: آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۳۱/۶/۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب در خطوط مقدم حضور داشتهاند و فرزندان این رزمندگان که پدر یا مادرشان حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه را به صورت داوطلبانه دارد میتوانند با تایید بالاترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد میتوانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط صالح مربوطه مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل متقاضیان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۶ : با توجه به مفاد بند چ ماده ۸۸ الحاقی به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پدر و مادر شهدا مشمول سهمیه ایثارگری نمی باشند .

تبصره ۷: شرط سنی در خصوص ایثارگران اجرا نخواهد شد.
تذکرات مهم:

مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.
همسران رزمندگان (متقاضیانی که همسران آنان فقط دارای شرط مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیباشند.
کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح)، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا متقاضیان می بایست برای این آزمون، کدپیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.
متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ،لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.
شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان »واجد شرایط بودن« آنان است که در قسمت اخیر ماده ۵۹ الحاقی همانند ماده ۵۹ قبلی تصریح شده است. بنابراین وضعیت متقاضیان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد.
به موجب الحاق بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند.
بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت، تایید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیات مدیره هر کانون است.
چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.
پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود.
نظر به اینکه پذیرش متقاضیان در سهمیه انتخابی آنان صورت میگیرد، ضروری است متقاضیان ارجمند هنگام ثبت نام در انتخاب گزینه سهمیه عادی یا ایثارگران دقت نمایند.

۵– نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

 ثبت نام از متقاضیان منحصرا ا از طریق اینترنت و درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶انجام خواهد شد.

در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبا کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند.ضمنا یادآور میشود ثبت نام منحصرا به صورت الکترونیک می باشد و داوطلبان لازم است از طریق درگاه اینترنتی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قایل قبول می باشد
متقاضیان در هنگام ثبت نام ، حق انتخاب صرفا یک استان ( با الویت داوطلبین بومی ) جهت انتخاب حوزه قضایی محل خدمت را دارا می باشند
پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی :
متقاضیان واجد شرایط می بایست نسبت به پرداخت وجه ثبت نتتم به مبلغ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی و یا از طریق کارت بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند
تذکر : متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خود داری نمایند . به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داد نخواهد شد و هزینه ثبت نام به هیج عنوان مسترد نمیشود

زمان آزمون و نحوه اخذ کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش کشور قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ب تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با توجه به آمار شرکت کنندگان حسب مورد در مراکز استان ها برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگن پرینت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید

مواد و منابع امتحانی

دروس آزمون و ضرایب آن به شرح زیر است:

 ردیف نام دروس ضریب
۱ حقوق مدنی ۳
۲ آئین دادرسی مدنی ۳
۳ حقوق تجارت ۲
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲
۵ آئین دادرسی کیفری ۲
۶ فقه ۱
۷ حقوق ثبت ۱
۸ حقوق اساسی ۱


آزمون از قوانین و مقررات زیر با آخرین اصلاحات و همچنین آرا وحدت رویه مرتبط با آنها خواهد بود

 دفترچه آزمون

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 

ثبت نام در استخدام کانون وکلای دادگستری

متقاضیان شرکت در آزمون وکالت برای مشاهده آخرین اخبار استخدامی آزمون وکالت و کانون وکلای دادگستری می توانند به این صفحه مراجعه نمایند و نسبت به زمان ثبت نام و شرایط استخدام و هر گونه خبر و اطلاعیه جدید در مورد آزمون استخدامی وکالت مطلع شوند . کاربران عزیز می توانند ما مطالعه دفترچه آزمون استخدام کانونهای وکلای دادگستری و مشاهده شرایط عمومی و اختصاصی استخدام که در دفترچه آزمون استخدامی ذکر شده است نسبت به ثبت نام در آزمون استخدام وکالت اقدام نمایند. علاقمندان می توانید برای آگاهی از رشته های مورد نیاز استخدام وکالت دفترچه آزمون استخدامی را مطالعه نمایند 

لینک ثبت نام

منابع مطالعاتی برای مصاحبه استخدام کانون وکلای دادگستری
در این بخش تمام منابع مطالعاتی برای مصاحبه آزمونهای استخدامی شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی، روانشناختی، تخصصی و ... گردآوری شده است. شما میتوانید با مراجعه به هر لینک مورد نظر مطالب موجود را مطالعه نمایید.
لینکهای مفید و کاربردی برای استخدام کانونهی وکلای دادگستری
در این بخش به منظور دسترسی بهتر، صفحات مهم و کاربردی لیست شده است شما میتوانید در صورت نیاز به هر صفحه بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.
سوالات متداول
ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۱۷۸ نظر برای آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ (اعلام تاریخ آزمون وکالت ۱۴۰۳)

 • م
  مهدی 76
  ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۰:۲۶
  سلام دوستان یه سوال داشتم، ب نظرتون میشه بعد از آزمون یکی پاسخ نامه رو بیاد عوض کنه یا دستکاری کنه یا سوال هارو پاک کنه با پاک کن؟؟؟ آخه بعد آزمون اون آقا یجوری پاسخنامه منو نگا کرد بعد گذاشت زیر بقیه
  • س
   سعید
   ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۵۳
   سلام
   آیا کارمند دولت می تواند در آزمون کانون وکلا(نه قوه قضاییه)شرکت کند و بعد از قبول شدن استعفا دهد؟
   • ص
    صبا
    ۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵
    سلام بله
    با خیال راحت شرکت کنید
    چه رسمی باشید چه پیمانی میتونین بعد قبولی و طی کردن مراحل استعفا بدید حتی بهتون وقت میدن
   • a
    abozar
    ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۴
    لطفا تاریخ ازمون روتغییربدید که بااموزش پرورش یکی نباشه
    • a
     abozar
     ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳
     سلام لطفا تاریخ ازمون تغییربدید که بااموزش پرورش یکی نباشه
     • ل
      لیلا
      ۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۴
      اموزش پرورش ازمونش میفته همزمان با ازمون وکالت خب بیایین اعتراض کنیم!
      • ج
       جعفر
       ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۳
       کاملا درست میگین اعتراض کنیم
       • r
        rahil
        ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۰۱:۳۰
        موافقم
        • M
         Mohammad
         ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۶
         آزمون وکالت عصر برگزار میشه

       لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

       ثبت پاسخ