ای استخدام : آشنایی با رشته ترویج و آموزش کشاورزی

آشنایی با رشته ترویج و آموزش کشاورزی

انتقال و اشاعه نواوریهای سودمند کشاورزی و همچنین دانش موجود به افراد به منظور افزایش کمی وکیفی تولید کشاورزی و بهزیستی همگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه های ترویج وآموزش کشاورزی ضرورتی اجتناب پذیر می باشد ترویج کشاورزی علمی است کاربردی که فلسفه،اصول و مفاهیم ان از علوم رفتاری سرچشمه گرفته وبا تکنولوژی سودمند درآمیخته و به منظور انتقال نوآوریهای سودمند به جوانان وبزرگسالان در خارج از نظام اموش های رسمی در امده است کارشناسان ترویج ومروجان کشاورزی عهده دار برنامه ریزی،سازماندهی،رهبری،کنترل وهمچنین انجام فعالیت های ترویجی بوده،نیازها ومسائل روستایی وعشایری را به مراکز تحقیقاتی منتقل میسازند.آموزش کشاورزی به مجموعه ای از فعالیت ها اطلاق می گرددکه به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر برای مشاغل آموزشی دبیرستان ها ومراکز آموزش کشاورزی انجام می گردد.کارشناسان آموزش و آموزشگران مراکز و دبیرستان های کشاورزی می توانند عهده دار برنامه ریزی ،سازماندهی،ارزشیابی وسرپرستی فعالیت های آموزشی در سطح دبیرستان ها و مراکز آموزش بشوند.

اهداف

دوره ی کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی یک دوره از آموزش های رسمی در نظام آموزشی بوده که دانشجویان طبق یک برنامه آموزشی مدون در طی ۴ سال در رشته ترویج وآموزش کشاورزی مهارت های لازم جهت انجام فعالیت های ترویج کشاورزی و همچنین آموزش کشاورزی را کسب می نمایند. هدف از دوره کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر اموخته های نظری، علمی،و تجارب حاصله خود در زمینه های علوم کشاورزی ،تربیتی،و اجتماعی بتوانند به عنوان کارشناس در مقام سرپرست،کارشناس ترویج،مروج کشاورزی و همچنین سرپرست، کارشناس و مربی آموزشی در مراکز آموزش کشاورزی و دبیرستان های کشاورزی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند.

طول دوره وشکل نظام

طول دوره کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی ۴سال بوده دانشجویان به طور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بکذرانند. حداکثر طول مجاز تحصیل برای این دوره ۶سال است . هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال ۱۶ هفته کامل آموزشی وجود دارد. نظام آموزشی این دوره واحدی است.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان دوره ی کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی دارای نقش های :رهبر فنی ، آموزشگر روستایی،آموزشگر بزرگسالان، مربی آموزشی و کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی خواهند بود .توانایی اکتسابی فارغ التحصبلان پس از طی دوره شامل:توانایی ها درانتقال نواوریها ی سودمند کشاورزی،تهیه پروژه های اجرایی ترویجی ،مسئله یابی در روستا مشارکت در تهیه طرح جامع ترویج ، اداره ی فعالیت های ترویجی ، اداره دوره های کوته مدت کاراموزی و کارورزی ئ اجرای برنامه های آموزشی کشاورزی دز سطح دبیرستان و ادارره عملیات آموزشی و ترویجی و نظایر ان می باشد. فارغ التحصیلان پس از طی دوره می توانند مهارت های لازم وهمچنین مبانی نظری و عملی ترویج و آموزش کشاورزی را آموزش ودر جهت افزایش کمی و کیفی اگاهی های روستاییان و عشایر و دانش اموزان اقدام نمایند و در نتیجه در جهت توسعه کشاورزی و عمران روستایی زمینه های لازم را ایجاد نمایند.

برای مشاهده سایر رشته ها اینجا کلیک کنید

برای اطلاع از آخرین آگهی های مربوط به رشته ترویج و آموزش کشاورزی اینجا را کلیک کنید.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید