بیمه معلم به فرهنگیان باز می‌گردد

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: مسئولیت من این است که بیمه معلم را به فرهنگیان بازگردانم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نجف پور کردی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه پرتفوی بیمه معلمان باید به بیمه معلم بازگردد؛ گفت: مسئولیت من این است که بیمه معلم را به فرهنگیان بازگردانم. اگر فرزندی خطا کند؛ به او خطایش را می گویند. بیمه معلم هم اگر اشتباهی داشته است؛ اشتباهش را بگویند تا اصلاح شود.

نجف پور تاکید کرد: بیمه معلم برای وزارت آموزش و پرورش است. هر اشکالی که فرزند دارد پدر باید به او بگوید. اگر مساله ای وجود دارد؛ باید مساله حل شود نه اینکه صورت مساله پاک شود و به صورت کلی بیمه معلم از پرتفوی بیمه معلمان حذف شود.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تمام قد اعلام کردیم آمادگی برطرف کردن هرگونه اشکالات در بیمه معلم هستیم و نگاه تعاملی داریم تا هر جا که نیاز به اصلاح داریم عمل کنیم.

نجف پور با بیان اینکه با وزیر وقت مذاکراتی در این خصوص داشته‌ایم؛ گفت: سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش هم با همین نگاه به بیمه معلم نگاه می‌کند. هم وزارت آموزش و پرورش باید به مسائل بیمه معلم توجه کند و هم ما باید مسائل وزارت آموزش و پرورش را در نظر بگیریم.

منبع : خبرگزاری مهر

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ