اصل دفترچه سوالات آزمون‌های برگزار شده توسط جهاد دانشگاهی به همراه پاسخ‌نامه تشریحی

اصل دفترچه سوالات آزمون‌های برگزار شده توسط جهاد دانشگاهی

 

 

 

بازگشت به صفحه منابع مطالعاتی آزمون فراگیر

 

سوالات جهاد دانشگاهی در آزمون‌های استخدامی

جهاد دانشگاهی یکی از مجریان برگزاری آزمون‌های استخدامی است. این نهاد سوالات خود را به صورت استاندارد و مشابه دیگر مجریان آزمون‌های استخدامی و بر اساس سفارش سازمان‌های متولی آزمون‌های استخدامی طراحی و تالیف می‌کند. برخی از سوالات آزمون‌های استخدامی که توسط جهاد دانشگاهی طراحی شده است به صورت رایگان از صفحه دریافت سوالات رایگان استخدامی قابل مشاهده و دریافت است. اما در این صفحه اصل سوالات عمومی آزمون‌های ذکر شده با پاسخ‌نامه کاملا تشریحی برای تهیه تعبیه شده است.