گزارش جامع بازخورد کارجویان از مصاحبه شغلی

منتشر شده در ۴ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰

توضیحات

تحلیل داده‌های بیش از 150000 بازخورد و نظر ثبت شده توسط کارجویان «ای استخدام» از جلسه مصاحبه استخدام