بسته ویژه مطالعاتی حیطه تخصصی آزمون آموزش و پرورش
قیمت:
۵۹,۹۰۰ تومان
40 سوال تالیفی به همراه پاسخ‌نامه تشریحی درس مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی قرآن و هدیه‌های آسمانی دوره ابتدایی
50 سوال تالیفی به همراه پاسخ‌نامه تشریحی درس مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی ریاضی دوره ابتدایی
50 سوال تالیفی به همراه پاسخ‌نامه تشریحی درس مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی
50 سوال تالیفی به همراه پاسخ‌نامه تشریحی درس مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی فارسی دوره ابتدایی
40 سوال تالیفی به همراه پاسخ‌نامه تشریحی درس مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
این کتاب بصورت دانلودی (فایل PDF) خدمت شما عزیزان ارائه می‌گردد.
بانک ملی
بانک ملت
پرداخت با تمامی کارت‌های بانکی امکان‌پذیر است
قبلا خریداری کرده‌اید؟