شرکت پردیس توسعه اقتصادی ایرسا (که به اختصار در این فروشگاه به آن پخش ایرسا می گوییم) با بکارگیری از نیروهای جوان و روشهای جدید در پخش مواد غذایی و آشامیدنی بصورت عمده، گام جدیدی در پخش محصولات خود برای ارسال به فروشگاه ها، سوپر مارکت ها، باشگاه های ورزشی و... برداشته است.