مجموعه خانوادگی های فود در گندمزارهای طلایی دشت عباس خوزستان متولد شد. با تبدیل گندم به آرد از کارخانه های اهواز، همدان و البرز گذشت تا نان های فود مهمان سفره های شما شود. های فود با تولید نان لواش جایگاه پربرکت نان در فرهنگ ایرانی را ارج نهاده و با الهام از هنر بومی نانوایی و استفاده از مدرنترین ماشین آلات روز دنیا نانی مطابق سنت و مناسب ذائقه ایرانی عرضه نموده است.

فرصت های شغلی ثبت شده هایفود

استخدام کارمند انبار آقا درشرکت صنایع غذایی آریافودان در تهران
هایفود
تهران
استخدام کارشناس توزیع آقا در صنایع غذایی آریافودان
هایفود
تهران
استخدام کارشناس فنی و توسعه در صنایع غذایی آریافودان
هایفود
تهران
استخدام حسابدار فروش در صنایع غذایی آریافودان در تهران
هایفود
تهران
استخدام کارمند فروش در شرکت صنایع غذایی آریافودان در تهران
هایفود
تهران
استخدام کارمند انبار آقا درشرکت صنایع غذایی آریافودان در تهران
هایفود
تهران
استخدام کارشناس فنی و توسعه آقا در تهران
هایفود
تهران
استخدام کارشناس اداری و کارگزینی در شرکت صنایع غذایی آریا
هایفود
تهران
استخدام کارشناس فروش در صنایع غذایی آریافودان (هایفود) / تهران
هایفود
تهران
استخدام موزع با وانت مسقف در شرکت صنایع غذایی آریا در تهران
هایفود
تهران
استخدام کارشناس اداری و کارگزینی در صنایع غذایی آریافودان
هایفود
تهران
استخدام بازاریاب حضوری در صنایع غذایی آریافودان در تهران
هایفود
تهران
استخدام کارشناس فروش در صنایع غذایی آریافودان
هایفود
تهران
استخدام کارمند فروش در شرکت صنایع غذایی آریافودان در تهران
هایفود
تهران
استخدام کارشناس فنی آقا در صنایع غذایی آریا فودان در تهران
هایفود
تهران
استخدام موزع با وانت مسقف در صنایع غذایی آریافودان در تهران
هایفود
تهران
استخدام کارشناس ایمنی (HSE) و بهداشت حرفه ای در تهران
هایفود
تهران
استخدام بازاریاب با مزایا در شرکت صنایع غذایی آریا در تهران
هایفود
تهران
استخدام سرایدار در محدوده غرب تهران
هایفود
تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت صنایع غذایی آریافودان در تهران
هایفود
تهران