کسرا پارسه تلفیقی است از نیروهای تازه نفس و جوان به همراه تجربه‌ی سال‌ها فعالیت در بازار کامپیوتر و تیم ما در تمام این سال ها که به فروش و تامین کالاهای بخش عمده‌ای از بازار مشغول بوده،به اندازه این روزها داشتن یک مرجع اصولی و درست به صورت آنلاین را احساس نکرده است.