گروه شرکت‌های شماران با تاسیس شرکت‌های تخصصی تلاش دارد دامنه فعالیت‌های خود را افزایش دهد و هم اکنون با 4 شرکت تخصصی در زیرمجموعه هلدینگ آتیه شماران سیستم در حال فعالیت در عرصه داخلی و خارجی است.

  • موسسه حسابداری و حسابرسی شماران: انجام کلیه خدمات و مشاوره مالی، حسابداری، مدیریت و مالیاتی سال تاسیس 1363
  • شرکت شماران سیستم: طراحی، تولید، استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای عملیاتی جامع و یکپارچه سال تاسیس1373
  • شرکت راهبران شماران سیستم: آموزش، استقرار و راه‌اندازی، ارائه مشاوره و ارائه پشتیبانی نرم‌افزار سال تاسیس 1388
  • شرکت شماران تک: تولید و صادرات نرم‌افزار سال تاسیس 1394

فرصت های شغلی ثبت شده شماران سیستم

استخدام 10 ردیف شغلی در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام مدیر فروش آقا (مدیریت ،حسابداری ،نرم افزار) در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام کارشناس تولید محتوا(ارتباطات، رسانه،روابط عمومی)/تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام کارشناس فروش خانم باشرایط عالی، حقوق ثابت و بیمه
شماران سیستم
تهران
استخدام حسابدار خانم در شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام کارشناس فروش و حسابدار در شرکت شماران سیستم-تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام کارشناس فروش ،مدیر فروش و حسابدار در شرکت شماران سیستم
شماران سیستم
تهران
استخدام مدیر فروش در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام برنامه نویس وب در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام مدیر بازرسی و تضمین کیفیت در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام برنامه نویس ویندوز و برنامه نویس وب در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام برنامه نویس در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام مدیر فروش آقا در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام کارشناس فروش و کارآموز فروش در شرکت شماران سیستم-تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران