گروه شرکت‌های شماران با تاسیس شرکت‌های تخصصی تلاش دارد دامنه فعالیت‌های خود را افزایش دهد و هم اکنون با 4 شرکت تخصصی در زیرمجموعه هلدینگ آتیه شماران سیستم در حال فعالیت در عرصه داخلی و خارجی است.

موسسه حسابداری و حسابرسی شماران: انجام کلیه خدمات و مشاوره مالی، حسابداری، مدیریت و مالیاتی سال تاسیس 1363

شرکت شماران سیستم: طراحی، تولید، استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای عملیاتی جامع و یکپارچه  سال تاسیس1373

شرکت راهبران شماران سیستم: آموزش، استقرار و راه‌اندازی، ارائه مشاوره و ارائه پشتیبانی نرم‌افزار سال تاسیس 1388

شرکت شماران تک: تولید و صادرات نرم‌افزار سال تاسیس 1394

فرصت های شغلی ثبت شده شماران سیستم

استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام برنامه نویس ویندوز و برنامه نویس وب در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام کارشناس فروش و کارآموز فروش در شرکت شماران سیستم-تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام مدیر فروش آقا در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام برنامه نویس در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام مدیر فروش در شرکت شماران سیستم در شرکت شماران سیستم
شماران سیستم
تهران
استخدام برنامه نویس در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام برنامه نویس در سه حوزه VB ، وب ، جاوا / شماران سیستم
شماران سیستم
تهران
استخدام نیروی خانم جهت امور پذیرایی و نظافت / تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام حوزه تشریفات،فروش،مالی،IT ،امورنمایندگی/شماران سیستم
شماران سیستم
تهران
استخدام کارشناس فروش،مدیر فروش ،کارشناس امور نمایندگی ها
شماران سیستم
تهران
استخدام برنامه نویس وب،برنامه نویس جاوا / شماران سیستم
شماران سیستم
تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام کارشناس فروش خانم در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام کارشناس فروش خانم(لیسانس مدیریت یا حسابداری) در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام برنامه نویس وب در شرکت شماران سیستم در تهران
شماران سیستم
تهران
استخدام کارشناس فروش،کارشناس امور قراردادها،کارشناس حسابداری
شماران سیستم
تهران