Ryan Petro Equipment از ابتدای تاسیس آن در سال 2011 در زمینه معرفی فن آوری های جدید در صنعت نفت و گاز پیشگام بوده و علامت تجاری این شرکت به همراه ساخت ابزارهای دقیق سوراخکاری با عمر مفید به یک نماد قابل اطمینان در سراسر جهان تبدیل شده است.
برنامه تولید این شرکت بر روی تجهیزات سوراخ مانند اسلحه های HSD با دامنه متنوع اندازه (2 "، 2 7/8" ، 3 3/8 "و 4 1/2") با استفاده از لوله سوراخ دار و سوراخ لوله پیچ خورده متمرکز است. با فن آوری های جدید باعث می شود اسلحه های HSD عملیات بسیار دقیق انجام دهند.
استراتژی شرکت مبتنی بر فلسفه مشتری مداری است ، جایی که همه چیز با شناسایی نیازهای مشتری شروع می شود و با خدمات پس از ضمانت به پایان می رسد.

اسلحه های RSD HP در پوسته های باریک تا سوراخ بزرگ یا حتی در محدودیت های تکمیل با نفوذ عمیق و سوراخ شدن چند بازه مورد استفاده قرار می گیرند.

تولیدات این شرکت با موفقیت در چاههای نفت و گاز استفاده می شود.