هولدینگ پارس پندار نهاد در سال 1387 به مدیریت جناب آقای دکتر میثم شکری ساز ، با تمرکز بر دسته های آموزش، پژوهش، مشاوره کسب و کار و داوری و شماره ملی 38390 در شهر اصفهان تاسیس گردید.
هدف از تاسیس این مجموعه ارایه خدمات فوق، در بسترهای اطلاعات در قالب یک طرح ایده محور بوده است و همواره سعی بر این داشته تا خدمات ویژه‌ایی به افراد VIP و vVIP ارائه دهد.

هولدینگ پارس پندار نهاد در طول فعالیت خود خدمات و برند های گوناگونی به کشور معرفی کرده است.

هولدینگ پارس اولین برندی است که اقدام به ارائه خدمات آموزشی به جامعه بین الملل نموده است.

 

فرصت های شغلی ثبت شده هولدینگ پارس پندار نهاد